AD ROTTERDAM

De kerk Assembly of God is opgericht in 1994 in de stad Rotterdam door de zendelingen Pastor Bernard Berens en zijn vrouw Elizabete Berens. Wij zijn een evangelische gemeenschap van verschillende cultuur zoals Braziliaanse, Kaapverdiaanse, Angolees, Portugees en Nederlands. Onze doel is het woord te zaaien in de hart van de mens . Tot de dag van vandaag hebben we twee gemeentes één in Rotterdam en één in Den Haag.  

WEES WELKOM

Voorganger John Berens en Zendeling zuster Eugenia Berens

De kerk Assembly of God in Rotterdam is een broederlijke, vriendschappelijke, visionaire kerk die verlaag meer naar de Heer en zijn wil. Wij geloven in de goeden moed van de mens, maar we vertrouwen in de kracht van God

We hebben deze kracht gezien in ons leven en van anderen, levensbetekenis terugkeren in levens, richting geven aan de jongeren in de dagelijkse druk, mensen financieel voorspoedig, zich bevrijden van ziekte, geschenken ontvangen om God te dienen en belangrijker eeuwige leven kregen.

In de AD Rotterdam leef je de beste tijd van je leven in de glorieuze aanwezigheid van de heilige geest! Je bent belangrijk voor ADNL. Welkom! 

WIJ ZIJN DE KERK!

"Ik ben de kerk" is een uitdrukking buiten de Bijbelse norm van de kerk. Wij zijn de kerk. De kerk is het lichaam van Christus, geen geïsoleerd lid. Vanwege dit misverstand denken velen dat ze alleen Gods wil doen zonder het lichaam. Het laatste avondmaal wordt gevierd in gemeenschap met het lichaam. Wij zijn de bruid van het lam, niet "ik ben de bruid". (Mt 18:20). Kerk is eenheid. Kerk is lichaam. Kerk is participatie. Samen zijn we het lichaam van Christus. De kerk van de Heer.