ANBI

ANBI

Calvary Christian Center

Algemeen

Adres: Kortebrantstraat 16; 3031 PP Rotterdam
Email: adrotterdam1@hotmail.com

KvK nummer: 24295280
RSIN nummer: 808369489
Btw nummer: niet van toepassing.
Fiscaal nummer: niet van toepassing.

Gesticht op 6 juli 1999..

Leiding & bestuur

Het bestuur bestaat uit:

 • De Voorzitter
 • De Secretaresse
 • En een Penningmeester

Dhr. J.B.Berens is de voorganger (pastor) en de wettelijke vertegenwoordiger van de kerk.

 • Mevr. Jaqueline Oliveira dos Santos is de secretaresse.
 • Dhr. K.T Lachansing is onze penningmeester.

Er is een filiaal kerk in Den Haag.

Beloningsbeleid

Alleen de voorzitter ontvangt een vergoeding voor enkele werkzaamheden, zoals vergaderingskosten, vervoerskosten enz.
Tevens ontvangen onze zendelingen in Brazilië ook een vergoeding.

Daarnaast zijn er vele vrijwilligers werkzaam.

Doel

1. De stichting heeft ten doel:

 • Het verkondigen van het Heilige Schrift als het woord van God;
 • Het bevorderen van de samenkomsten ter aanbidding van God en het verspreiden van het evangelie van onze Heer en Redder Jezus Christus, zowel in binnen- als buitenland;
 • Het zorgen voor armen, zieken, de wezen, de weduwen en de verlaten oudjes, en voorts al het geen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • Het ondersteunen van evangelische zendingsgenootschappen, het houden van Bijbelstudies en geestelijke opvoeding geven aan allen;
 • Het samenwerken met andere kerken en stichtingen die dezelfde doelen betrachten;
 • Het oprichten van crèches, bijbelscholen en andere kerkelijke gemeenten; en dienstig zijn in de ruim zin des woord.

.Kerkactiviteiten

De volgende onderdelen zijn deel van het kerkleven:

 • Woensdag avond Bijbelstudies.
 • Vrijdag avond overwinningsdienst.
 • Zaterdag vrouwen bidstond.
 • Zondagdiensten met gastvrije uitstraling en positieve, hoopvolle boodschappen.
 • Kinderwerk tijdens de zondagdiensten.

Omzien naar anderen

We doneren als kerk zowel aan lokale goede doelen als aan goede doelen wereldwijd.

In Rotterdam hebben we de volgende projecten:

 • Voedselpakketten voor families in de kerk.
 • Geestelijk ondersteuning , maatschappelijke ondersteuning aan ieder met een Christelijke achtergrond.

Internationale partners, waarmee we samenwerken en die we regelmatig ondersteunen, zijn onder anderen:

 • Kaapverdië Santo Antão: Hulp voor arme kinderen.
 • Kaapverdië Santo Antão: Hulp voor het bouwen van een kerk.
 • Brazilië Maranhão: Bouwen van een huis voor een van onze zendelingen.
 • Brazilië Medeiros Neto : Hulp voor arme mensen en kerk uit onze zendeling Zuster Elizabete  Lula Berens ( Zij is de oprichter van Assembly of God in Nederland) 

Beleidsplan 2016

Het beleid van Calvary Christian Center is gericht op het verwezenlijken van haar doelstellingen. Met name door het verzorgen van diensten en bijeenkomsten om het evangelie te verkondigen.

De inkomsten zullen worden besteed om vermeldde doelen te verwezenlijken. Calvary Christian Center werft gelden door vrijwilligerstiende en offers, legaten, erfstellingen en baten.

Financiële verantwoording

Benodigde financiën worden geworven door vrijwillige bijdragen van kerkleden en bezoekers via bankoverschrijvingen en collectes.

Calvary Christian Center is een ANBI erkend kerkgenootschap.