VISÃO - MISSÃO - VALORES                   VISIE - MISSIE - WAARDEN

  • Nossa Visão

Ganhar e discipular vidas em intimidade com Deus.

  • Onze visie

Levens winnen en discipelen in intimiteit met God.

  • Nossa Missão

Anunciar a mensagem do Evangelho como poder para transformação de vidas, servindo em amor, formando uma família de discípulos de Jesus e glorificando a Deus.

  • Onze Missie

De evangelieboodschap verkondigen als de kracht om levens te veranderen, in liefde te dienen, een familie van discipelen van Jezus te vormen en God te verheerlijken.

  • Nossos Valores

A nossa Filosofia Bíblica de Vida é focada em melhorar diariamente a qualidade de cristãos que somos para servir a cada pessoa no seu ser integral - espiritual, físico e social, através de uma vida devocional dedicada, pois todos são alvo do grande amor de Deus.

  • Onze waarden

 Onze bijbelse levensfilosofie is gericht op het dagelijks verbeteren van de kwaliteit van de christenen die we zijn, om ieder mens te dienen in zijn integrale wezen - geestelijk, lichamelijk en sociaal, door middel van een toegewijd devotioneel leven, omdat iedereen het doelwit is van Gods grote liefde.