Wij zijn een kerk die de Koninkrijk zaait

Ken ons zendingswerk

Draag vrijwillig bij aan het ministerie van AD Rotterdam.

''ALS JE SAMEN WILT WERKEN MET DE UITBREIDING VAN GODS KONINKRIJK GEEF JE DONATIE'' 

BANKREKENING KERK ABNAMRO: NL02 ABNA 0513076883  

Een iegelijk doe, gelijk hij in zijn hart, voorneemt; niet uit droefheid, of uit nooddwang; want God heeft een blijmoedigen gever lief. 2 Kori 9:7